Ekibimiz

Psikolojik Danışman Fazıl TATAR

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans ve İstanbul Üniversitesi PDR Yüksek Lisans mezunudur.

UZMANLIK ALANLARI

 • Ergen ve Yetişkin Danışmanlığı
 • Aile Danışmanlığı
 • Zekâ Testleri Eğitmeni (Wisc-R Stanfor Binet, Cattel, PorteusToni4, Pitoni)
 • Çocuk Projektif Testleri Eğitimi Uzmanı
 • Çocuk Objektif Testleri Eğitimi Uzmanı
 • Dikkat Testleri Testleri Eğitimi Uzmanı
 • Üstün Zekâlılar Eğitimi.

 

UYGULADIĞI TESTLER ve VERDİĞİ EĞİTİMLER

 • Zekâ Testleri Eğitimi​​​​​
 • Çocuk Projektif Testleri Eğitimi​​​​
 • Çocuk Objektif Testler Eğitimi​​​​​
 • Dikkat Testleri Testleri Eğitimi​​​​​​

 

ZEK TESTLERİ

 • Wisc-Rzeka
 • Toni4 Zeka
 • Pitonizekatrsti
 • Catell 2a – 3a Zeka Testi
 • Porteus Labirentler Testi
 • Temel Kabiliyetler Testi 7 – 11
 • Temel Kabiliyetler Testi 5 – 7

 

TORRANCE YARATICI DÜŞÜNCE TESTİ 

 • PROJEKTİF TESTLER
 • Cat
 • Louissa Düss
 • Draw A Person( Bir İnsan Çiz Testi-Analitik Açılımlı

 

OBJEKTİF TESTLER

 • Denver II,
 • Ankara Gelişim Envanteri
 • Peabody
 • Frostig
 • Bender Gestalt
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Gessel
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Goodenough Bir İnsan Çiz Testi

 

DİKKAT TESTLERİ

 • D2 Dikkat Testi
 • Farankfurter Dikkat Testi
 • Burdon Dikkat Testi

 

VERDİĞİ EĞİTİM VE SEMİNERLER

 • Ergenlik Dönemi Ve Ergenlerle İletişim
 • Çocuğun Başarısında Anne Babanın Rolü
 • Zor Çocuklar
 • Çocuk Eğitimi
 • Çocukta Sorumluluk Bilinci
 • Okul Öncesi Çocuklardaki Davranış Bozuklukları
 • Okul Dönemi Çocuklardaki Davranış Bozuklukları
 • Ergenlerde Çocuklardaki Davranış Bozuklukları
 • Üstün Zekâlı Çocukların Özelliği
 • İletişim Becerileri
 • Aile İçi İletişim
 • Anne Baba Tutumları
 • Motivasyon
 • Stresle Baş Edebilme Yöntemleri
 • Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yolları
 • Öfke Kontrolü
 • Zaman Yönetimi
 • Etkin Dinleme
 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri
 • Test Çözme Teknikleri
 • Hızlı Okuma Kursu

 

KATILDIĞI EĞİTİMLER

 • Geliişim Odaklı Psikotereapi
 • Bütüncül Psikoterapi
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
 • Oyun Terapisi
 • Aile Danışmanlığı Eğitim
 • 7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • TorranceYaratıcı DüşünceTesti
 • Evaluatıon Of PotentianCreatıvıty(Epoc
 • Wısc-R Çocuklar İçin Zeka Testi
 • Stanfor Binet Zeka Testi
 • Toni 4 Zeka Testi
 • Porteus Zeka Testi
 • Catell 2a – 3a Zeka Testi
 • (CatellCultureFairİntellegence Test)
 • GoodenoughZeka Testi
 • Denver II Gelişim Testi
 • Ankara Gelişim Envanteri (Agte)
 • Temel Kabiliyetler Testi 7-11
 • Temel Kabiliyetler Testi 5-7
 • Gessel Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Peabody Kelime Anlama Testi
 • Draw A Person  ( Bir İnsan Çiz Testi-Analitik Açılımlı)
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Cat(ChıldrenApperceptıon Test
 • LouissaDüssPsikoanalitik Testler
 • Bender Gestalt
 • Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi
 • Hafıza Teknikleri
 • Toplam Kalite Yönetimi