MAKALELERİMİZ

PSİKANALİZ NEDİR

Psikanaliz, ruh sağlığının değişik boyut ,süreç ve katmanları inceleyen bilim dalı olmakla birlikte ruhsal soru, sorun, arayış ve bozukluklar konusunda etkili bir tedavi tekniğidir. Sigmund Freud tarafından bulunmuştur Psikanaliz bilinçdışında yer alan derin sorunların kaynağına erişip onu yok etmeyi amaçlar.

 Psikanaliz uzun süren bir çalışmadır çünkü bireyin bilinçdışını keşfetmeyi amaçlar. Bu uzun soluklu süreçte bireyin derinlerindeki kişisel gerçeklikle barıştırarak hissettiği acıyı azaltmaya çalışır. Freud psikanalizi üç ana başlık ile tanımlar: İnsanın ruhsal süreçlerini anlamak için kullanılan bir yöntem, bu yöntemi temel alan bir tedavi tekniği ve bu yöntemle ortaya çıkan verileri değerlendirmede kullanılan bir disiplindir

Psikanaliz yöntemi Freud’un Anna O. ile görüşmeleri sırasında ortaya çıkar. Freud, hastanın küçükken yaşadığı cinsel bir travmayla histerik belirtiler geliştirmesi arasında bir bağ kurar. Alanın kurucuları olan Sigmund Freud,Carl G. Jung ve Jacques Lacan, öncelikli amacı belirtiyi ortadan kaldırma olmadığı konusunda aynı görüştedir. Belirtiyi ortadan kaldırmak yerine sorunun oluşturduğu düğümleri çözmek esas  alınır. Teori , Ödipus kompleksi ile çocuk cinselliği arasında çatışmalı bir role dayanır.

Bir psikoterapi tekniği olarak psikanaliz,hastaların zihinsel süreçleri ile bilinçdışı etmenleri arasındaki bağlantıları kurmaya çalışır.

Hasta yansıtma yoluyla değişime gider.Anne,baba gibi figürleri analiste yansıtır.Serbest çağrışım tekniği ile hasta aklından geçenleri filtrelemeden söyler.Genellikle belirtiler bilinçdışındaki rüyalarda ve dil sürçmelerinde yatar.

 

Nasıl uygulanır ?

Psikanalizin ana metodu serbest çağrışımım transferans ve direnç analizidir.Terapi dediğimizde akıllara ilk gelen bir yöntem olan divana uzanma yöntemi psikanaliz kapsamındadır. Danışana, rahat bir halde, aklına gelenleri söylemesi istenir. Burada, düşler, umutlar, dilekler ve fantaziler geçmiş aile yaşantısının birer parçasıdır. 

Analist danışanın görüş açısının dışında bir yere oturur.Serbest çağrışım yoluyla danışan aklından geçenleri sansürlemeden anlatması beklenir.Bu çağrışımlardan ortaya çıkan bilgi üzerine danışan ve analist beraber çalışırlar.Bir yorumlama şeklinde olduğuda söylenebilir.

Duygular seans sürecinde değişimdedir,iyi hissederken öfke,üzüntü gibi duygu geçişleri yaşanabilir.Psikanaliz teorisine göre çocuklukta yaşanılan birey  analiste yanstılarak ortaya çıkabilmektedir.Bazen analizan derin bir sessizlik içindedir bu sessizlik sorunların temeline inmek için gereklidir.

Psikanalize göre insan zihni bilinçli, yarı-bilinçli ve bilinçdışı katmanlardan oluşur.Yaşanılan ruhsal sorunların birçok kısmı bilinç dışındaki çatışmalardan kaynaklanır. Bu çatışmaların bilinçdışında yer alıyor olması onların savunmalar ile bilinçten dışarıya atılmasıdır.Çalışmanın süresi 4-5 yıl ya da daha uzun zaman alabilmektedir.

Psikanaliz ile kazanılanlar nedir  ?

Psikanaliz yaşadığımız olayların bilinçdışına itilen kısımlarını hatırlamamızı sağlar.Analizan bu hatırlama sayesinde bütünsel bir farkındalık yaşar ve iç dünyasındaki olup bitenler hakkında bağlantı kurmaya başlar yani derin bir içgörü sahibi olur. İçgörünün kazanımıyla birlikte kişi kendi yaşamının direksiyonuna geçer.

Psikanalize Ne Zaman Başvurulabilir?

Kişi hayatında zorlandığında, ilişkilerinde tekrarlayan sıkıntılar yaşadığında ve bu belirtilerin yaşamını olumsuz etkilediğinde veya kendi ruhsallığını anlamak ve özfarkındalık kazanmak için psikanalize başvurabilir.