MAKALELERİMİZ

Sınav kaygısı

Kaygı, bireyin herhangi bir uyaranla karşı karşıya geldiğinde yaşadığı bedensel, mental ve duygu durumsal olarak değişimlerle kendini gösteren uyarılmışlık durumudur. Kaygının yaşamın doğal bir parçası olduğunu unutmamalı bunun bilincinde olmalıyız. Bireyin yaşamını devam ettirmesi ve yaşamdan zevk alabilmesi gibi diğer herşey kadar belli miktarda olması doğrudur. Normal düzeydeki kaygı motive etme karar almada alınan kararları uygulamada bireyin performansına olumlu etkide bulunmaktadır. Yüksek düzeydeki kaygı ise birey harcayacağı enerjiyi uygun bir biçimde kullanamaz. Kaygının hiç olmadığı durumlarda ise birey yapacağı şeye motive olup yapacağı şeyleri yüksek performansla yapmasını engeller. Kaygı olmayınca istek de az olacağından böyle bir durumunda olması tercih edilmez.

Sınav kaygısı nedir ?

Sınavdan önce öğrenilen bilginin sınav sırasında yeterli ve tam miktarda aktarılamaması durumunda alınan başarının düşmesine neden olan yüksek miktardaki kaygı durumuna sınav kaygısı denir. Öğrencilerin sınav sırasında gerekli potansiyelini tam olarak gösteremesidir. Sınav esnasında veya öncesinde heyacan yaşamak doğal bir durumdur. Bu duygu neredeyse herkesin yaşamış olduğu bir duygudur ve sınava hazır olmak için gerekli motivasyonu sınav esnasında sınavı başarmaya yönelik belli bir isteğin oluşmasını sağlar. Sınav kaygısının normal kaygıdan farkı ise daha yüksek bir düzeyde olasıdır. Bu durum kişinin sınava odaklanmasını engellerler rahatsız eder. Yardımcı olmaktan çok zarar verir. Sınav kaygısı öğrenmeyide engeller bunun sonucunda kişi başarısız olur ve özgüvenin düşmesine neden olur.

Sınav kaygısının belirtileri

Zihinsel belirtiler

Bireyin sınav sırasında aklından geçen başarısız olacağım, herkese rezil olacağım türündeki düşünceler kişinin sınav kaygısını yükseltir. Kişinin negatif düşüncelere sahip olması sınav kaygısını yükseltir.

Duygusal belirtiler

Endişelenme durumu sürekli panik olma güvensiz olma gerginlik sinirli olma öfke kırgınlık mutsuzluk en çok yaşanan duygulardır.

Fizyolojik belirtiler

Kalp atışının hızlanması durumu terleme ağızın kuruması titreme durumu gibi sık yaşanan belirtiler gösterebilir.

Davranışsal belirtiler

Gergin hareketler gösterme yerinde duramama durumu ders çalışmama isteği sınav sorularına cevap verememe olayı sınav sorularını cevaplamama sık görülmekte olan davranışsal belirtilerdir.

Sınav kaygısının nedenleri

Sınava girecek kişi tam olarak hazırlanmamışsa, kendisini sürekli başkalarına bakarak eksik görüyorsa geçmiş sınavlarında başarısız olmuşsa sınav kaygısı yaşayabilir. Birey çevresinde mutlu etmeye çalışmakla da kaygı duyabilir. Anne babanın yargılayıcı karşılaştırmacı ve küçük düşürücü tutum sergilemesi kaygıya sebep olan önemli bir noktadır.

Sınav kaygısıyla baş etme

Bireyin bu kaygıla baş etmesindeki önemli bir şey yeterli ve iyi bir biçimde sınava hazırlanmasıdır. Öğrenciler genellikle en çok bildikleri ve çalıştığı sınavlarda daha az kaygı duymaktadır.

Sınava planlı ve programlı bir şekilde hazırlanmak gerekir. Programınızı düzenli bir şekilde kontrol etmek gerekir.

Tekrar etme hem öğrenme için hem de öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi için gerekli bir şeydir. Sınav öncesinde yeterli bilgilere sahip olunmalıdır bunlar; sınav süresi kaç soru olacağı gibi şeyleri önceden bilmek gerekir. Sınavdan önce güzel bir uyku kaygı seviyesini azaltır. Sınav sırasında belli bir miktar kaygı duymak normaldir bunun bilincinde olup gerginlik yaşamamalıyız. Sınav başlamadan önce nefes egzersizleri kaygı seviyesini azaltmaya yarar. Sınavda en rahat olduğunuz soruları çözerseniz size zaman kontrolünde yardımcı olur ve motivasyonunuzu yükseltir. Özetle kendinize güvenin ve verdiğiniz emeklerin geri dönüşü olacağını unutmayın.