MAKALELERİMİZ

BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ

Beck Depresyon Ölçeği ( BDI ), Dr. Aaron T. Beck tarafından oluşturulmuştur. 21 gruptan  oluşan ölçek çoktan seçmeli olarak hazırlanmıştır. Beck Depresyon Ölçeği depresyonun şiddetini ölçmek amacıyla psikiyatrist ve psikologlar tarafından uygulanır. 13 yaş ve üzerindeki kişilere uygulanmaya uygun olarak hazırlanmıştır. Beck Depresyon Ölçeği’nin tamamlanması yaklaşık olarak 10 dakika sürer. Beck Depresyon Ölçeği ilk olarak 1961 yılında geliştirilmiştir. Daha sonrasında bu test 1978 ve 1996 senesinde revize edilmiştir. Beck Depresyon Ölçeği’nin bilgisayar formu ve kağıt formu olarak iki farklı şekli bulunmaktadır. Ölçekteki sorular umutsuzluk ve suçluluk gibi psikolojik belirtiler ile beraber kilo kaybı ve bitkinlik gibi fiziksel belirtileri de inceler.

Beck Depresyon Ölçeği’nin en önemli özelliği ise depresyonda iki faktörlü yaklaşımdır. Depresyon belirtileri hem duygularımızda hem de fizyolojik olarak ortaya çıkar. Beck Depresyon Ölçeği bu iki faktörü aynı anda ölçtüğü için daha güvenilir ve daha kapsamlı teşhis konulmasını sağlar.

Somatik alt ölçekte üzüntü, ağlama, ajitasyon, haz kaybı, ilgisizlik, karar verememe, enerji kaybı, uyku düzeninde farklılık, asabiyet, iştahtaki değişim, konsantrasyonda güçlük yaşama, cinsel istek kaybı ve yorgunluk kaybı incelenmektedir.

Duygu alt ölçeğinde ise geçmişlerindeki başarısızlıklar ve hatalar, karamsarlık, suçluluk duyguları, kendini beğenmeme durumu ya da kendini eleştirme, cezalandırılma duygusu, intihar fikri ve değersizlik hissi incelenir.

Beck Depresyon Ölçeği pek çok dünya diline çevrilmiştir ve dünyanın büyük bölümünde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Beck Depresyon Ölçeği daha çok tanı koyma değil de tarama yapma amaçlı olarak kullanılmaktadır ama çoğu psikolog hızlı bir tanı koyabilmek için Beck Depresyon Ölçeği’ni kullanmaktadır.

        Beck Depresyon Ölçeği Uygulanması

Gelen danışana test verilir ve şu açıklama yapılabilir. Testte dörtlü gruplar halinde verilen ifadeleri dikkatli bir şekilde okuyun ve her grupta kendinize en yakın hissettiğiniz ya da sizi en iyi şekilde anlattığını düşündüğünüz cümlenin önündeki 0,1,2 ya da sayısını işaretleyiniz. Her grup için sadece bir tane işaretleme yapabilirsiniz. Cevabı işaretlerken bugün dahil olmak üzere son birkaç haftayı göz önünde bulundurmanız gerekli.

Aşağıda Beck Depresyon Ölçeği’ne ait bazı maddeleri testi daha iyi açıklayabilmek açısından sundum.

Grup 1:

 1. Kendimi üzüntülü ve sıkıntılı hissetmiyorum.
 2. Kendimi sıkıntılı ve üzüntülü hissediyorum.
 3. Hep üzüntülü ve sıkıntılıyım. Bundan kurtulamıyorum.
 4. O kadar üzüntülü ve sıkıntılıyım ki artık dayanamıyorum.

Grup 2:

 1. Gelecek hakkında umutsuz ve karamsar değilim.
 2. Gelecek hakkında karamsarım.
 3. Gelecekten beklediğim hiçbir şey yok.
 4. Geleceğim hakkında umutsuzum ve sanki hiçbir şey düzelmeyecekmiş gibi geliyor.

 

Grup 3:

 

 1. Kendimi başarısız bir insan olarak görmüyorum.
 2. Çevremdeki birçok kişiden daha çok başarısızlıklarım olmuş gibi hissediyorum.
 3. Geçmişime baktığımda başarısızlıklarla dolu olduğunu görüyorum.
 4. Kendimi tümüyle başarısız bir kişi olarak görüyorum.

 

Beck Depresyon Ölçeği puanlanması ve yorumlanması açısından basit bir testtir. İlk olarak her dört maddelik cümle gruplarındaki işaretlenen sayıların hepsi toplanır. Toplam puan bulunduktan sonra bu puanın değerlendirme tablosundaki karşılığı bulunur.

0-9 puan aralığı: Normal düzey

10-18 puan aralığı: Hafif düzeyde depresyon belirtileri

19-29 puan aralığı: Orta düzeyde depresyon

30-63 puan aralığı: Şiddetli depresyon belirtilerini göstermektedir.