Makalelerimiz

MAKALELERİMİZ

KAYGI NEDİR ?

Kaygı, sağlıklı bireylerde yaşam boyu deneyimlenen, bireylerin gelişimi sırasında koruyucu ve uyumsal işlevi olan normal bir duygudur. Tersine, kaygı bozuklukları belirgin sıkıntı ve işlev kaybına neden olan korku ya da endişe ile karakterizedir.

Devamı
ANKSİYETE BOZUKLUĞU

Yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) yaşayan insanlar sıradan gelişen olaylar ya da durumlarla ilgili kontrolsüz bir şekilde endişe duyarlar

Devamı
NOMOFOBİ

Psikologlar tarafından bugüne kadar tespit edilmiş 400’ün üzerinde farklı fobi bulunmaktadır.Bunlardan biri ve en güncel olanı neredeyse herkes için sorun haline gelmiş diyebileceğimiz ‘nomofobi’dir.

Devamı
İKİ UÇLU (BİPOLAR) BOZUKLUK

Taşkınlık ve depresyon gibi dönemleri olan, insana ait duyguların hep sınırlarda yaşandığı, tedavi edilmediği takdirde kişiye ömür boyu sıkıntı veren bir rahatsızlıktır.

Devamı
Cinsel İşlev Bozukluğu

cinsel yaşama dair isteğin azalması, cinsel olarak kişiyi etkileyip harekete geçirebilecek birçok uyarıcı olsa da kişide herhangi bir etkilenme durumunun olmamasıdır.

Devamı
EMDR TERAPİ

EMDR’ın açılımı “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” şeklindedir ve Türkçedeki karşılığı göz hareketleri ile duyarsızlaştırarak sonrasında yeniden işlemlemek şeklindedir.

Devamı
PSİKANALİZ NEDİR

Psikanaliz, ruh sağlığının değişik boyut ,süreç ve katmanları inceleyen bilim dalı olmakla birlikte ruhsal soru, sorun, arayış ve bozukluklar konusunda etkili bir tedavi tekniğidir.

Devamı
İNTERNET BAĞIMLILIĞI

Günümüzün olmazsa olmazı internet, önemli bir iletişim ve bilgi paylaşım aracı olduğunu hepimiz biliyoruz

Devamı
AKROFOBİ

Akrofi, kısaca yükseklik korkusu olarak tanımladığımız 500’e yakın fobiden yalnızca bir tanesidir. Akrofobi toplum içinde uçma fobisiyle karıştırılsa da aslında ondan bağımsız bir korkudur.

Devamı
ARTİKÜLASYON

Artikülasyon bozukluğu, artikülatör organların (dil, dudak, damak,diş…) seslerin çıkarılması esnasında uygun biçime, gelememesinden kaynaklanmaktadır.

Devamı
ŞEMA TERAPİ

Şema Terapi Modeli Jeffrey Young tarafından geliştirilen, erken dönem yaşantıları ve ergenlikte yaşanan durumların yetişkinliğe yansıması ile ilgilenen bir terapi yaklaşımıdır.

Devamı
Cinsiyet Disforisi

Cinsiyet disforisi daha anlaşılır bir diğer adıyla Cinsel kimlik bozukluğu, kişilerin kendilerini hissettikleri cinsiyet ile biyolojik cinsiyetlerinin uyumlu olmadığını kuvvetli biçimde hissettikleri durumdur

Devamı
Psikodrama

Psikodrama kişilerin duygu, düşünce ve sorunlarını dramatize edilerek bireylerin katarsis (duygusal boşalım) sağlamalarını ve kendileriyle ilgili farkındalık kazanmalarını sağlayan ruhsal gelişim tekniğidir

Devamı
Bağımlı Kişilik Bozukluğu

Bağımlı kişilik bozukluğu anksiyöz kişilik bozuklukları adındaki grup içinde yer alan bir bozukluktur. Genellikle erken veya orta yetişkinlik döneminde ortaya çıkar.

Devamı
Sınav kaygısı

Kaygı, bireyin herhangi bir uyaranla karşı karşıya geldiğinde yaşadığı bedensel, mental ve duygu durumsal olarak değişimlerle kendini gösteren uyarılmışlık durumudur.

Devamı
DAĞINIK BEYİN SENDROMU

Günümüzde artan yoğun iş temposu ve teknolojiyle birlikte beynimizin aynı anda birden fazla işe odaklanması sonucunda meydana çıkar

Devamı
SPOR PSİKOLOJİSİ

Spor psikologları, sporcunun yeteneklerinin belirlenmesinde ve sahip olduğu potansiyeli kullanma becerisini arttırma konusunda önemli rol oynar

Devamı
BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ

Beck Depresyon Ölçeği ( BDI ), Dr. Aaron T. Beck tarafından oluşturulmuştur. 21 gruptan oluşan ölçek çoktan seçmeli olarak hazırlanmıştır

Devamı
TRİKOTİLOMANİ

Trikotilomaninin çevresel ve genetik kökenleri vardır. Aile bireylerinden aktarılan bazı genler bu hastalığa sebep olabilir. Bu rahatsızlık obsesif kompulsif hastalarda daha sık görülür.

Devamı
PSİKOLOJİ VE PLESEBO

Plesebo etkisi, kişinin hastalığı için kanıtlanmış bir tedavisi olmamasına rağmen herhangi bir ilaç aldığında o ilacın iyileştirici etkisi olmasına inanması olarak tanımlanabilir

Devamı
DEPRESYON NEDİR

Depresyon semptomları her bireyde farklılık gösterse de en sık rahtlanan özellikleri haftalarca, aylarca devam edebilen üzgün, kaygılı, boşluk hissi, ümitsizlik, karamsarlık olarak sıralanabilir.

Devamı
ÇOCUKLUK DÖNEMİ BOZUKLUKLARI

Diğerlerinden daha yaygın görülen çocukluk dönemi bozuklukları genelde dışsallaştırma bozuklukları ve içselleştirme bozuklukları olarak ikiye ayrılmaktadır

Devamı